SP Bibice

1055 rocznica Chrztu Polski

1055 rocznica Chrztu Polski

           14 kwietnia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Bibicach zorganizowane zostały obchody on-line 1055 rocznicy Chrztu Polski. Bez wątpienia jest to jedno z najdonioślejszych i najważniejszych wydarzeń w historii Polski, bowiem dało ono początek jej państwowości. Mieszko I i jego dwór przyjął chrzest w 966 roku. Niestety, nie mamy pewności co do dokładnej daty ani miejsca tego wydarzenia. Najbardziej prawdopodobną datą jest Wielka Sobota 966 roku, która przypadała wówczas na dzień 14 kwietnia. Nie do końca wiemy także, gdzie odbył się ów chrzest. Historycy za miejsce najbardziej prawdopodobne często podają Ostrów Lednicki. Nie wiadomo też do końca, kto udzielił Mieszkowi tego sakramentu. Skąd tyle niewiadomych? Otóż, materiał źródłowy dotyczący owych wydarzeń jest dość ubogi, nie ma bowiem zbyt wielu dokumentów ani źródeł materialnych, które pozwoliłyby na lepsze poznanie tejże historii. Nadzieje dają wciąż prowadzone badania archeologiczne, dzięki którym być może kiedyś uda się jednoznacznie opisać najstarsze dzieje Polski bez domysłów i spekulacji. Mimo wszystko już dziś z pewnością możemy stwierdzić, że Chrzest Polski był wydarzeniem niezwykle ważnym – chociażby dlatego, że włączył nasz kraj do kręgu cywilizacji europejskiej.  

            Niestety, tradycja święta Chrztu Polski nie ma zbyt dalekich korzeni. Zostało ono ustanowione przez sejm w 2019 roku. W tym roku obchodzimy je więc dopiero po raz trzeci i aby zagościło w świadomości społeczeństwa powstał pomysł uczczenia go poprzez wywieszenie biało-czerwonej flagi. Aby dodatkowo podkreślić rangę tego wydarzenia nauczyciele historii we współpracy z opiekunami Samorządu Uczniowskiego zorganizowali w wersji on-line obchody tego święta. W czasie zajęć uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie najważniejsze daty, postacie i wydarzenia dzięki wciągającym filmikom oraz interesującym prezentacjom, w których przedstawione zostały fakty i mało znane ciekawostki dotyczące chrztu Mieszka I. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w quizach przygotowanych przez nauczycieli. Młodsze klasy wykonały piękne kartki okolicznościowe, na których przedstawili własną wizję tego wydarzenia.

                                                                                              Opracowanie: Anna Węgrzynowicz-Szastak