SP Bibice

16,17,18 czerwca 2020 r. - egzamin ósmoklasisty

16,17,18 czerwca 2020 r. - egzamin ósmoklasisty

16.06.2020 (wtorek) – egzamin z języka polskiego  (120 minut lub 180 minut)
Procedury rozpoczęcia egzaminu – godzina 8.30.
17.06.2020 (środa) - egzamin z matematyki (100 minut lub 150 minut)
Procedury rozpoczęcia egzaminu – godzina 8.30.
18.06.2020 (czwartek) - egzamin z języka angielskiego (90 minut lub 135 minut)
Procedury rozpoczęcia egzaminu - godzina 8.30.

Godz. 9.00 - ROZPOCZĘCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU
W SALI EGZAMINACYJNEJ.

Uczniowie wchodzą na teren szkoły i udają się bezpośrednio do sal egzaminacyjnych wg poniższych wytycznych:

WEJŚCIE NR 1
(nowe skrzydło, klatka  schodowa przy zejściu na podbasenie) dla uczniów z sali nr 1 (sala teatralna).

Klasa 8a - wejście do sali nr 1 godz. 8.30,
Klasa 8b - wejście do sali nr 1 godz. 8.35,
Klasa 8c – wejście do sali nr 1 godz. 8.40,

WEJŚCIE NR 2
(nowe skrzydło, wejście główne) dla uczniów piszących egzamin w salach nr 2 (360), 3 (321), 4 (316), 5 (323).

Sala nr 2 (s.360) wejście do sali o godz. 8.35;
Sala nr 3 (s.321) wejście do sali o godz. 8.40;
Sala nr 4 (s.316) wejście do sali o godz. 8.40;
Sala nr 5 (s.323) wejście do sali o godz. 8.40;

Przypominamy, że uczniowie muszą zabrać: legitymację, długopis z czarnym tuszem, linijkę – tylko na część matematyczną oraz wodę.
Przypominamy, nie wnosimy telefonów ani innych urządzeń telekomunikacyjnych na egzamin!
Jeśli uczeń będzie posiadał przy sobie telefon, zobowiązany jest, po wyłączeniu urządzenia, do pozostawienia go w woreczku foliowym z kartką z danymi: imię i nazwisko właściciela, klasa w wydzielonym miejscu tuż po wejściu na teren szkoły.

Uczniowie nie zmieniają obuwia.
Uczniowie korzystają tylko z toalet na poziomie 300.
Uczniów obowiązuje zakaz poruszania się po budynku szkoły poza wyznaczonym obszarem!

Uczeń ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną.

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Salę egzaminacyjną zdający opuszczają tą samą drogą, którą weszli do sali. Fakt wyjścia ze szkoły uczniowie potwierdzają podpisem na liście znajdującej się przy drzwiach wyjściowych.

 Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

https://www.gov.pl/web/edukacja/egzamin-osmoklasisty-2020