SP Bibice

25, 26, 27 maja 2021r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

25, 26, 27 maja 2021r. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

25.05.2021r. (wtorek) – egzamin z języka polskiego  (120 minut lub 180 minut)
Procedury rozpoczęcia egzaminu – godzina 8.30.

26.05.2021r. (środa) - egzamin z matematyki (100 minut lub 150 minut)
Procedury rozpoczęcia egzaminu – godzina 8.30.

27.05.2021r. (czwartek) - egzamin z języka angielskiego lub języka niemieckiego (90 minut lub 135 minut)
Procedury rozpoczęcia egzaminu - godzina 8.30.

 

Godz. 9.00 - ROZPOCZĘCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTUW SALI EGZAMINACYJNEJ.

 

Uczniowie wchodzą na teren szkoły i udają się bezpośrednio do sal egzaminacyjnych wg poniższych wytycznych:

 

WEJŚCIE NR 1
(nowe skrzydło, klatka  schodowa przy zejściu na podbasenie) dla uczniów z sali nr 1 (sala teatralna).

Klasa 8a - wejście do sali nr 1 godz. 8.20,
Klasa 8a/8b - wejście do sali nr 1 godz. 8.30,
Klasa 8b – wejście do sali nr 1 godz. 8.40,

WEJŚCIE NR 2
(nowe skrzydło, wejście główne) dla uczniów piszących egzamin w sali nr 2 (360),

Sala nr 2 (s.360) wejście do sali o godz. 8.40;

WEJŚCIE NR 3
(stary budynek szkoły, wejście od strony boiska) dla uczniów piszących egzamin
w salach nr 5 (s. 320); nr 6 (s. 321) oraz nr 7 (s. 323);

Sala nr 5 (s.320) wejście do sali o godz. 8.30;
Sala nr 6 (s.321) wejście do sali o godz. 8.40;
Sala nr 7 (s.323) wejście do sali o godz. 8.40;

WEJŚCIE NR 4
(stary budynek szkoły, wejście od strony boiska wewnętrznego/Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach)
dla uczniów piszących egzamin w salach nr 3 (s. 316), nr 4 (s. 317) oraz nr 8 (s. 318);

Sala nr 3 (s.316) wejście do sali o godz. 8.30;
Sala nr 4 (s.317) wejście do sali o godz. 8.40;
Sala nr 8 (s.318) wejście do sali o godz. 8.40;

 

Szczegółowy przydział sal, przekażą uczniom wychowawcy klas.

Przypominam, że uczniowie muszą zabrać: legitymację, pióro lub długopis z czarnym tuszem (nie używamy długopisów zmazywalnych) linijkę – tylko na część matematyczną oraz wodę.

Przypominamy, nie wnosimy telefonów ani innych urządzeń telekomunikacyjnych na egzamin!

Jeśli uczeń będzie posiadał przy sobie telefon, zobowiązany jest, po wyłączeniu urządzenia, do pozostawienia go w woreczku foliowym z kartką z danymi: imię i nazwisko właściciela, klasa w wydzielonym miejscu tuż po wejściu na teren szkoły.

Uczniowie nie zmieniają obuwia.
Uczniowie korzystają tylko z toalet na poziomie 300. Uczniów obowiązuje zakaz poruszania się po budynku szkoły poza wyznaczonym obszarem!

Uczeń ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną.

Salę egzaminacyjną zdający opuszczają tą samą drogą, którą weszli do sali. Fakt wyjścia ze szkoły uczniowie potwierdzają podpisem na liście znajdującej się przy drzwiach wyjściowych.

25, 26, 27 MAJA 2021R. - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - (komunikat do pobrania)