SP Bibice

DOWÓZ UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

DOWÓZ UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     Informujemy, że wnioski w sprawie objęcia ucznia bezpłatnym dowozem do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 prosimy składać do skrzynki "Korespondencja od rodziców" znajdującej koło portiernii lub  mailem sekretariat@spbibice.edu.pl. 
     
Równocześnie mają Państwo możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej  poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

 Należy złożyć wniosek oraz oświadczenie do dnia 11.06.2021r.

    Na podstawie art. 39.2   Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.  z 2017 r. poz.59 z późn. zm.) bezpłatnym dowozem mogą być objęci uczniowie z obwodu szkoły, których droga z domu do szkoły przekracza:

- dla klas 1 - 4   odległość  3 km
- dla klas 5 - 8   odległość 4 km