SP Bibice

Dowóz uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Dowóz  uczniów w roku  szkolnym   2020/2021

       Informujemy, że wnioski w sprawie objęcia ucznia bezpłatnym dowozem do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 należy składać w sekretariacie szkoły lub  mailem sekretariat@spbibice.edu.pl. (wniosek oraz oświadczenie)

Bezpłatnym dowozem mogą być objęci uczniowie z obwodu szkoły, których droga z domu do szkoły przekracza:

- dla klas 1 - 4   odległość  3 km
- dla klas 5 - 8   odległość 4 km