SP Bibice

Plan Lekcji     2019/2020

Szanowni Rodzice,
         Zamieszczamy plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych klas. Zaktualizowany plan będzie obowiązywać od dnia 30 września 2019r. (poniedziałek). 
Informacje o zajęciach pozalekcyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie otrzymają bezpośrednio od nauczycieli prowadzących zajęcia.
         Jednocześnie informujemy o zmianie długości przerw międzylekcyjnych, co wpływa na zmianę czasu rozpoczynania i zakończenia zajęć lekcyjnych.


Aktualizacja: 2019-09-12 dot. klas 4-8
Aktualizacja: 2019-09-16 dot. klas 4a, 7a, 7b, 7c, 7d.
Aktualizacja: 2019-09-27 dot. klas 4-8
Aktualizacja: 2019-10-22 dot. klas 4-8

INFORMUJEMY, że  plan lekcji może ulec zmianie ze względu na niezamknięte listy uczniów w oddziałach.