SP Bibice

Ubezpieczenie uczniów


Szanowni Rodzice,
         Informujemy, że w nadchodzącym roku szkolnym nastąpi zmiana w sposobie ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W szkole w obecnym stanie prawnym ucznia trzeba ubezpieczyć jedynie, gdy wyjeżdża na zagraniczną wycieczkę. W pozostałych przypadkach umowa może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i w przypadku wycieczek szkolnych w kraju.
        Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.
       Rada Rodziców spotkała się z przedstawicielami dotychczasowego ubezpieczyciela i towarzystwa AXA. Dotychczasowy ubezpieczyciel proponował umowę ubezpieczenia grupowego, która byłaby zawarta na podobnych warunkach jak w ubiegłym roku szkolnym. Towarzystwo AXA proponuje ubezpieczenie indywidualne i rabat 10% od kwot składek podanych na stronie. 
      Aby dziecko objęte było ubezpieczeniem NNW od dnia 1 września 2018, każdy z rodziców/opiekunów powinien sam wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe i opłacić składkę.
       Ubezpieczyć dziecko (lub wszystkie swoje dzieci na jednej polisie) można logując się na stonie https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum.
Rabat 10% uzyskuje się po wpisaniu kodu 50378.
      Ofert innych towarzystw ubezpieczeniowych nie posiadamy.  Wybór czy dziecko ma być objęte ubezpieczeniem NNW oraz w którym towarzystwie ubezpieczeniowym  jest indywidualną decyzją każdego z Państwa.