SP Bibice

BASEN

Komunikat: dotyczący stanu wody na Pływalni

Bibice, 28.02.2020r.                

   Stwierdzono  przekroczenie parametru chloroformu, podjęto natychmiastowe działania mające na celu uzyskanie parametrów zgodnych z normami.

 

Poniżej link do wyników badań przeprowadzanych przez niezależną,
posiadającą uprawnienia do przeprowadzania badań firmę JARS.

https://spbibiceedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a_gorka_spbibice_edu_pl/ErxYB8hyN3pIqD0tS1R_QIMB73C__R8eDtkmMwa6TOlrnw?e=xNcvGV

 

Regulamin ogólny obiektu basenowego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

Regulamin zajęć nauki pływania na pływalni w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach .


ZAJĘCIA   NA   PŁYWALNI   DLA  GRUP   ZORGANIZOWANYCH

Regulaminu korzystania z obiektu basenowego przez grupy zorganizowane.

Zajęcia dla grup zorganizowanych prowadzone przez firmy zewnętrzne odbywają się
od poniedziałku do piątku w godzinach 15.45-21.00.
Osoby, które uczestniczą w tych zajęciach wchodzą do budynku szkoły wejściem do nowego skrzydła.
Rodzice, którzy oczekują na dzieci biorące udział w zajęciach na Pływalni, oczekują w STREFIE OCZEKIWANIA II.
Osoby przebywające na Pływalni zobowiązane są do przestrzegania regulaminów.
 

ZAJĘCIA NA PŁYWALNI  DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Informuję, iż zajęcia popołudniowe na basenie w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach organizowane są przez firmy zewnętrzne wymienione poniżej:

Fit Adventure - nr tel. 503-833-647
UKS Korzkiew - nr tel. 782-942-880
S-Win - nr tel. 600-957-709
Konrad Panuś Sport - nr tel. 792-338-689
Movigo Akademia Ruchu - nr tel. 606-671-108
IRR Dance - nr tel. 664-746-429

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z przedstawicielami w/wym. firm.

Sekretariat Szkoły nie udziela informacji nt. zajęć organizowanych na basenie przez firmy zewnętrzne.