SP Bibice

BASEN


   Na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nr 299/20 z dnia 16.09.2020 r. po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnych parametrów w kierunku bakterii Legionella sp. w instalacji ciepłej wody użytkowej w szatniach basenowych – prysznice w szatni damskiej i męskiej,  basen od dnia 16 września 2020r.  będzie nieczynny. 
Informacja o jakości wody będzie na bieżąco aktualizowana. 
Wiadomość o ponownym uruchomieniu basenu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły spbibice.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do budynku szkoły.


Poniżej link do wyników badań przeprowadzanych przez niezależną,
posiadającą uprawnienia do przeprowadzania badań firmę JARS.

https://spbibiceedupl-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/a_gorka_spbibice_edu_pl/ErxYB8hyN3pIqD0tS1R_QIMB73C__R8eDtkmMwa6TOlrnw?e=xNcvGV

 

Regulamin ogólny obiektu basenowego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach.

Regulamin zajęć nauki pływania na pływalni w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach .


ZAJĘCIA   NA   PŁYWALNI   DLA  GRUP   ZORGANIZOWANYCH

Regulaminu korzystania z obiektu basenowego przez grupy zorganizowane.

Zajęcia dla grup zorganizowanych prowadzone przez firmy zewnętrzne odbywają się
od poniedziałku do piątku w godzinach 15.45-21.00.
Osoby, które uczestniczą w tych zajęciach wchodzą do budynku szkoły wejściem do nowego skrzydła.
Rodzice, którzy oczekują na dzieci biorące udział w zajęciach na Pływalni, oczekują w STREFIE OCZEKIWANIA II.
Osoby przebywające na Pływalni zobowiązane są do przestrzegania regulaminów.
 

ZAJĘCIA NA PŁYWALNI  DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Informuję, iż zajęcia popołudniowe na basenie w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach organizowane są przez firmy zewnętrzne wymienione poniżej:

Fit Adventure - nr tel. 503-833-647
UKS Korzkiew - nr tel. 782-942-880
S-Win - nr tel. 600-957-709
Konrad Panuś Sport - nr tel. 792-338-689
Movigo Akademia Ruchu - nr tel. 606-671-108
IRR Dance - nr tel. 664-746-429

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z przedstawicielami w/wym. firm.

Sekretariat Szkoły nie udziela informacji nt. zajęć organizowanych na basenie przez firmy zewnętrzne.