SP Bibice

DORADCA ZAWODOWY

 

 

CO ROBI  DORADCA ZAWODOWY W SZKOLE ?

Cele i działania szkolnego doradcy zawodowego

1.Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
2.Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

• bezrobocie,
• problemy zdrowotne,
• adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

4.Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
5.Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
6.Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


aktualności i informacje

Dzień Doradztwa Zawodowego

Dzień Doradztwa Zawodowego

W dniu 3 marca 2020r. w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach odbyła się kolejna już edycja dni otwartych szkoły pod hasłem Dzień Doradztwa Zawodowego. Swoją obecnością zaszczyciło nas łącznie 26 krakowskich szkół średnich prezentujących swoją ofertę edukacyjno – zawodową.

Szkoły średnie biorące udział w tym wydarzeniu:

XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie
IX Liceum Ogólnokształcące im. Z Wróblewskiego w Krakowie
Zespół Szkół Zawodowych PGNiG
XVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa
XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Roman Ingardena
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
XXIV Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II
XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek im. Dominika Savio Kraków
XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
Zespół Szkół Budowlanych nr 1
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 im. Kazimierza Górskiego
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 im. Gen. Augusta Fieldorfa "Nila" w Krakowie
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie
Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Apostołów przy ZS Pallotyńskich w Krakowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Ks. Kard. Adama Stefana Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła

Dzień Doradztwa Zawodowego wzbudził ogromne zainteresowanie wśród naszych uczniów klas ósmych, jak również uczniów szkół podstawowych mieszczących się na terenie gminy Zielonki, które to szkoły przyjęły zaproszenie i z wielkim entuzjazmem uczestniczyli w dniu otwartym. Była to Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, Szkoła Podstawowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach, Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lema w Bibicach.


Głównym celem tego przedsięwzięcia była pomoc uczniom klas 8 szkół podstawowych położonych na terenie gminy Zielonki w wyborze dalszej drogi kształcenia oraz umożliwienie zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjno – zawodową prezentowanych szkół średnich. Uczniowie mieli okazję, aby w jednym miejscu poznać specyfikę szkolną, nauczycieli, wszystkie profile w danej szkole oraz zawody „przyszłości”. Frekwencja dopisała, a młodzież wraz z zaproszonymi na to spotkanie rodzicami aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Mamy nadzieję, że dzięki organizacji przez naszą szkołę Dnia Doradztwa Zawodowego uczniowie będą mogli świadomie i ze spokojem dokonać wyboru przyszłej szkoły.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność.

Opracowanie: koordynator Dnia Doradztwa Zawodowego - Maciej Ziobrowski

Dzień Doradztwa Zawodowego

Dzień Doradztwa Zawodowego

Dzień Doradztwa Zawodowego

Czytaj całość
DZIEŃ DORADZTWA Z DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO

DZIEŃ DORADZTWA ZAWODOWEGO - 21.03.2019r. (czwartek) godz. 17.00-19.00...

Filmy przygotowane Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty....

Regionalny Program Regionalny Program Stypendialny 2018/2019

Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 w ramach 10. Osi Prio...

Dzień Doradztwa Z Dzień Doradztwa Zawodowego

W dniu 16.05.2018 na terenie naszej szkoły odbył się „Dzień Doradztwa Zawodowego" w ramach kt...

Targi Edukacyjne Targi Edukacyjne

Dnia 25.04.2018 uczniowie klas III gimnazjum, mieli możliwość uczestniczyć w Targach Edukacyjnyc...

Festiwal zawodów Festiwal zawodów małopolska 2018

FESTIWAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE...

KRAKOWSKI TYDZIEŃ KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW 2018

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW 2018...

Wizyta w AGH - dor Wizyta w AGH - doradztwo zawodowe

Wizyta w AGH - doradztwo zawodowe...

Czytaj więcej