12 listopada 2021

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Flaga Polski

Dnia 10 listopada 2021 roku świętowaliśmy ważne dla naszego kraju wydarzenie, jakim  jest ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Polska po 123 latach zaborów stała się wolnym krajem właśnie 11 listopada 1918 roku. W przeddzień państwowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości nasi uczniowie wzięli udział w e-akademii przygotowanej przez uczniów z klasy 2b pod kierunkiem p. Iwony Strojek, uczniów z klasy 5b pod opieką p. Patrycji Badysiak, oprawą muzyczną oraz montażem nagrania zajął się p. Krzysztof Lepiarczyk; nad całością przedsięwzięcia czuwała p. wicedyrektor Monika Sikoń. Ten kilkunastominutowy film można obejrzeć tutaj.

    Ponadto p. Jarosław Karwacki i p. Joanna Guty przygotowali dwa miejsca na terenie szkoły, które tego dnia uczniowie mogli odwiedzić. W sali teatralnej powstała wystawa poświęcona wydarzeniom, osobom związanym z okresem zaborów i czasem walki o niepodległość, jak też momentem jej odzyskania. W okolicach szkolnej biblioteki powstał „Kącik Pamięci”, gdzie uczniowie, poprzez złożenie wykonanej przez siebie z bibuły róży, mogli uczcić pamięć tych, którzy za wolną Polskę oddali życie. Również ostatnie spotkania z wychowawcami klas poświęcone były właśnie temu wyjątkowemu świętu. Podczas nich wychowawcy przybliżyli uczniom najważniejsze fakty dotyczące dnia 11 listopada; zaprosili uczniów do wspólnych gier i zabaw sprawdzających wiedzę historyczną.

  Zwieńczeniem obchodów Narodowego Święta Niepodległości było odśpiewanie hymnu narodowego o symbolicznej godzinie 11.11. Podobnie jak w ubiegłych latach nasza szkoła wzięła w ten sposób udział w akcji zorganizowanej przez MEN „Szkoła do hymnu”. Dlatego też uczniowie wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia lekcyjne na parę minut przerwali je, aby w dumą i radością wspólnie zaśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego”.

    Środa 10 listopada 2021 roku była dla naszej szkolnej społeczności czasem budowania tożsamości narodowej, rozwijania patriotyzmu i zdobywania wiedzy na temat historii naszej Ojczyzny.

Opracowanie: Joanna Guty