7 stycznia 2022

Projekt ekologiczny „Człowiek współgospodarzem Ziemi” dla chętnych uczniów klas siódmych i ósmych

Projekt ekologiczny „Człowiek współgospodarzem Ziemi” dla chętnych uczniów klas siódmych i ósmych

          W miesiącu wrześniu uczniowie klas siódmych i ósmych zostali zapoznani z celami i formami realizacji projektu ekologicznego „Człowiek współgospodarzem Ziemi” przygotowanego dla uczniów przez nauczyciela biologii p. B. Pieńkowską.

Celem projektu było:

  • rozwijanie postaw proekologicznych u uczniów, rozbudzanie szacunku do przyrody.
  • wzmacnianie edukacji ekologicznej w szkole wśród dzieci i młodzieży.
  • rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień biologicznych u uczniów.
  • rozwijanie  talentów i postaw społecznych uczniów.

Uczniowie w miesiącach IX-XII mogli wykonać edukacyjny plakat, prezentację z zadaniami, quizami i zagadkami oraz mogli nagrać film z komentarzem edukacyjnym. Po wykonaniu prac w wybranych klasach na zajęciach biologii oraz na zajęciach koła zainteresowań prezentowane były prace, uczniowie brali udział w pogadankach, dyskusjach klasowych. Debaty ekologiczne prowadzili również uczniowie z kół zainteresowań. W sumie wykonano
9 projektów. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę  z zakresu ekologii i odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Opracowanie: mgr Beata Pieńkowska