18 stycznia 2022

Krakowska Matematyka

 

Konkurs Krakowska Matematyka 2021/2022 

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań oraz możliwość wykazania się umiejętnościami matematycznymi uczniów.  

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego. Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.  

Tegoroczny temat konkursu: „Kraków znany i nieznany”  

Etapy konkursu:  

  • szkolny – 24.03.2022 (45 minut) – w macierzystej szkole, początek konkursu 08:00 Uwaga !!! W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej, etap szkolny konkursu Krakowska Matematyka 2021/202  został przesunięty.
  • wojewódzki – 25.03.2022 (75 minut) – w SP nr 148 oraz w SP nr 64 w Krakowie, początek konkursu 13:00  

Konkurs jest bezpłatny. Uczniowie będą pisali konkurs w grupach mieszanych (międzyoddziałowych).

Informacja o konkursie

Zgoda na konkurs