26 stycznia 2022

XVI Dzień Ochrony Danych Osobowych

28 stycznia ‒ Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji nr 108 RE o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych podpisanej w Strasburgu dn. 28 stycznia 1981 r. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Uznając konieczność pogodzenia podstawowych wartości, takich jak poszanowanie prawa do prywatności i swobody przepływu informacji między ludźmi, Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela. Zamiarem Rady Europy było ponadto uwrażliwienie obywateli na ochronę danych, a także poinformowanie ich o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach.

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma zwrócić uwagę wszystkich obywateli państw Europy na kwestie związane z ochroną danych i przyczynić się do podniesienia poziomu wiedzy w tym zakresie. W tym dniu, w całej Europie odbywają się różnorodne spotkania, konferencje, warsztaty oraz inne imprezy towarzyszące, które są okazją do zdobycia wiedzy na temat ochrony danych osobowych, jak również umożliwiają  wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi się ochroną danych.

Rada Europy promuje inicjatywy i zapewnia spójność działań organizowanych w ramach tego Dnia. Każde państwo i/lub instytucja krajowa lub międzynarodowa może uczestniczyć w obchodach. Polska włączyła się w organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych w roku 2007 r. Podejmowane działania nie są finansowane ze środków Rady Europy.

Europejska Rada Ochrony Danych życzy wszystkim szczęśliwego Dnia Ochrony Danych Osobowych!

Przedstawiciele europejskich organów ochrony danych, członkowie Europejskiej Rady Ochrony Danych, życzą Państwu szczęśliwego i bezpiecznego Dnia Ochrony Danych Osobowych, przypadającego, jak co roku, 28 stycznia. Niech wszystkie uroczystości będą wartościowe, interesujące i rozwijające. Chrońmy nasze dane – nie tylko od święta.

źródło informacji: Dzień Ochrony Danych Osobowych – UODO