1 lutego 2022

Serce dla Seniora

Serdecznie-zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej

Szkolny Klub Wolontariatu zaprasza wszystkich chętnych uczniów do udziału w akcji charytatywnej
,,Serce dla Seniora”. Prosimy o przynoszenie kruchych pierniczków w kształcie serca, zapakowanych w folię i zostawianie ich w koszyku obok portierni szkolnej. Pierniczki będą przekazane podopiecznym
Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Dziękujemy za pomoc !

Szkolny Klub Wolontariatu