15 lutego 2022

Koła zainteresowań realizowane w ramach świetlicy szkolnej

Wychowawcy świetlicy serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w zajęciach realizowanych w ramach opieki świetlicowej. Dla każdej klasy została przygotowana specjalna oferta tematyczna. Zapraszamy do wspólnej pracy i zabawy.