18 lutego 2022

Od 21 lutego wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie

Komunikat Dyrektora Szkoły

Od 21 lutego wszyscy uczniowie będą uczyć się stacjonarnie. Nauka zdalna została skrócona do 20 lutego.
W dniu 11.02.2022r. została opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wcześniejsze rozporządzenie zakładało, że od 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku zostaną zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000036701.pdf

Od dnia 21.02.2022r. przywrócony zostaje standardowy rozkład busa szkolnego. Realizowane również będą zajęcia basenowe zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Rozkład jazdy busa szkolnego obowiązujący od 21.02.2022r. (pdf)
Rozkład jazdy busa szkolnego obowiązujący od 21.02.2022r. (pdf)