2 marca 2022

Stanowisko Rady Dzieci i Młodzieży RP w sprawie wojny w Ukrainie

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki

Informujemy i wspieramy! Pod takim hasłem obradowała dzisiaj, 1 marca br. Rada Dzieci i Młodzieży VI kadencji. Podczas spotkania członkowie Rady rozmawiali o wsparciu rówieśników z Ukrainy. Obrady rozpoczęły się od uczczenia ofiar konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą.

Tematyka spotkania RDiM 

Posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży zdominowała kwestia konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Minister Edukacji i Nauki zachęcił członków RDiM do życzliwego przyjęcia swoich rówieśników pochodzących z terenów objętych walkami. Zaapelował również, aby Rada Dzieci i Młodzieży zachęcała innych uczniów do okazywania wsparcia uchodźcom z Ukrainy. – Wasz głos jest bardzo ważny – mówił Minister Edukacji i Nauki

Podczas spotkania członkowie RDiM wskazywali na potrzebę współpracy, szczególnie w zakresie zwalczania fake newsów oraz prowadzenia rzetelnej kampanii informacyjnej w swoich społecznościach szkolnych i lokalnych. Rada poinformowała, że nawiązała kontakt ze swoim odpowiednikiem stronie ukraińskiej.

czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/posiedzenie-rady-dzieci-i-mlodziezy-vi-kadencji

Jednocześnie informujemy, że 1 marca ruszyła rekrutacja do XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania zgłoszeń.

czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/start-rekrutacji-do-xxviii-sesji-sejmu-dzieci-i-mlodziezy