13 marca 2022

Projekt pt. „Zasady zdrowego stylu życia”

W ostatnich latach bardzo mocno podkreśla się znaczenie prawidłowego żywienia i właściwie dobranej aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka. Dbałość o zdrowie ucznia to jedno
z zasadniczych zadań szkoły, dlatego przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu już od najmłodszych lat wyrabiamy u uczniów nawyki zdrowego stylu życia.

Uczniowie klas IV naszej szkoły wykonali wspaniałe projekty dotyczące zasad zdrowego stylu życia. Podstawowym celem tego projektu było skuteczne i efektywne kształtowanie postaw i zachowań w odniesieniu do zdrowego stylu życia.

Projekt umożliwił ukazanie zalet płynących z racjonalnego odżywiania się, umiejętności dokonywania wyboru pomiędzy tym, co zdrowe i odżywcze, a szkodliwe, choć smaczne oraz konieczności dbania o formę fizyczną i aktywnego spędzania wolnego czasu. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami zdrowego stylu życia zaprezentowanymi przez uczniów klas IV.

Opracowanie

Monika Stępień

Maciej Ziobrowski