30 marca 2022

Światowy Dzień Wody w świetlicy szkolnej

Woda jest niezbędna dla życia na Ziemi.

Dlatego, jak co roku w świetlicy szkolnej, 22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992r.

Dzień ten ma nam przypominać, że  wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
Dlatego nasi uczniowie zdobywali wiedzę dotyczącą wpływu wody na nasze zdrowie i organizm. Oglądając prezentacje i filmy edukacyjne, dowiadywali się skąd pochodzi woda i jak możemy dbać o jej czystość oraz uczyli się „ekonawyków” dotyczących oszczędzania wody. Poznawali też właściwości wody poprzez różne doświadczenia. A także wykonywali prace plastyczno – techniczne związane z tematem wody.

Uczniowie ze zdziwieniem odkryli fakt, że słodka woda przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć.

Po całym tygodniu wspólnie wyciągnęliśmy wniosek, że woda to nasz skarb – dbajmy o niego, póki jeszcze mamy na to czas.

Katarzyna Niechaj

Monika Stępień