2 kwietnia 2022

Świetlicowy konkurs rodzinny ,,Stworki nieparki”

Regulamin świetlicowego konkursu rodzinnego pt. “Stworki nieparki”.
 
Organizator konkursu: Anna Bątorek-Bieda
 
Przedmiotem konkursu jest wykonanie stworka z skarpetki bez pary.
Cel konkursu:
•        Rozwijanie twórczej aktywności oraz wyobraźni plastycznej,
•        Pobudzanie wyobraźni uczestników,
•        Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne tworzenie stworków,
•        Umiejętność wykorzystania rozmaitych materiałów w tym recyklingowych,
Technika pracy:
Postać pacynki ma być wykonana z skarpetki dowolnej wielkości. Ozdobienie jej, kolorystyka oraz wykorzystane materiały są dowolne.
Praca rodzinna.
Kategoria wiekowa: klasy I-III oraz IV
Kryterium oceniania:
•        Pomysłowość / kreatywność pracy,
•        Estetyka wykonania,
Termin składania prac: 30.04.2022r.
Prace niezgodne z tematem lub oddane po terminie nie będą poddane ocenie.
Wykonane prace proszę oddawać do p. Anna Bątorek-Bieda.
 
Każda praca ma mieć dołączoną metryczkę (załącznik), zawierają następujące dane uczestnika: imię i nazwisko autora, klasa.
Wraz z pracą należy złożyć kartę zgłoszeniową z podpisem rodziców lub opiekunów wyrażających zgodę na udział dziecka w konkursie (załącznik ).
Karta zgłoszeniowa z metryczką do pobrania u wychowawców świetlicy w szkole.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 14.05.2022r.

Karta zgłoszeniowa