13 kwietnia 2022

Podsumowanie i wyniki konkursu ,,Gra o zdrowie”

           W miesiącu marcu chętni uczniowie z klas 6-8 ze szkół z gminy Zielonki wzięli udział
w Gminnym Konkursie “Gra o zdrowie”. Konkurs zorganizowany został z okazji Światowego Dnia Zdrowia, który obchodzony jest 7 kwietnia.
Celem konkursu było między innymi:
1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zdrowiu i zdrowego stylu życia.
2. Nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków.
3. Stwarzanie sytuacji do kształtowania w uczniach postawy prozdrowotnej.
4. Rozwijanie wśród uczniów zdolności techniczno- plastycznych.
5. Rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia, kreatywności i samodzielności
w zdobywaniu wiedzy, kompetencji społecznych.
6. Wspieranie inicjatyw uczniowskich, rozwijanie zainteresowań i talentów.
7. Wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności
za własny rozwój.


Uczniowie wykonali w dwóch kategoriach: „praca samodzielna” i „praca zespołowa” 20 ciekawych gier o zdrowiu. W konkursie wzięło udział 34 uczniów. Są to uczniowie ze  Szkoły Podstawowej
w Bibicach i ze Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy wiedzy o zdrowiu, kreatywności i zaangażowania. Nagrody i dyplomy już wkrótce.
Organizatorzy konkursu: mgr Katarzyna Goraj- Zębala, mgr Beata Pieńkowska