5 maja 2022

Dzień Ziemi

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi.

W tym dniu szereg organizacji przeprowadza różne akcje, celem promowania ekologicznych postaw.

Karta z historii

Ustanowienie Dnia Ziemi zaproponował senator Partii Demokratycznej Gaylord Nelson, przejęty degradacją środowiska naturalnego, zwłaszcza masowymi wyciekami ropy u wybrzeża Kalifornii. Pomysł Nelsona trafił na żyzny grunt. Na zajęcia nie poszły miliony uczniów i studentów, domagając się walki
z wyciekami ropy, trującymi fabrykami i elektrowniami, toksycznymi odpadami i zanikiem dzikiego życia. Pierwszy dzień Ziemi, 22.04.1970 r, zakończył się dużym sukcesem dzięki temu, że zarazili się tą ideą młodzi ludzie aktywnie walczący o pokój i lepszy świat. Na jednym placu w Waszyngtonie zgromadziło się 200 tys. ludzi, a na ulice miast całego kraju wyszło 20 milionów ludzi domagających się troski o środowisko. Dzień Ziemi podejmowany był w różnych krajach, lecz stał się naprawdę globalny w 1990 roku, mobilizując 200 milionów ludzi w 141 państwach i otwierając drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro (źródło Wikipedia).

I my w szkole postanowiliśmy wpłynąć na naszą ziemię. Klasa IVa wraz z utworzoną w szkole klasą 4op4
z dziećmi przybyłymi do nas z Ukrainy, poszła na spacer w celu posprzątania naszej miejscowości- Bibice. Spacer trwał krótko, natomiast śmieci zebranych przez dzieci była masa. To co ludzie potrafią wyrzucić tak po prostu na trawę,  dziwiło dzieci. Starajmy się dbać wszyscy  o Naszą Ziemię, przez cały rok, bo to od nas zależy jak będzie wyglądać w przyszłości. 

                                                                               Magdalena Koperska

                                                                               Katarzyna Voigt