15 maja 2022

Realizacja programów profilaktycznych

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała certyfikaty za realizację w roku szkolnym 2021/2022 programów profilaktycznych „Bieg po zdrowie” i „Trzymaj Formę”. Program „Bieg po zdrowie” realizowany był we wszystkich klasach czwartych, a program „Trzymaj Formę” we wszystkich klasach piątych. Elementy programu „Trzymaj Formę” realizowane były w klasach 6-8. Szkolnym koordynatorem programów była p. Beata Pieńkowska.