16 maja 2022

Turniej Zdrowia

          W dniach od 9 maja 2022 r. do 13 maja 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole Szkolny Tydzień Zdrowia pod hasłem „Dbać o zdrowie ważna sprawa, więc korzystaj z tego prawa” będący podsumowaniem całorocznych działań z zakresu promocji zdrowia. Z tej okazji odbyło się wiele ciekawych, różnorodnych działań promujących zdrowie skierowanych do społeczności szkolnej. Jednym z nich był „Turniej Zdrowia” dla klas siódmych, który odbył się w dniu 10 maja 2022 r. Reprezentanci klas z siedmiu klas siódmych wzięli udział
w 9 rundach konkursowych turnieju. Uczniowie rozwiązywali zadania biologiczne, zagadki, uczestniczyli w rozgrywkach sportowych. Zadania konkursowe dotyczyły szeroko rozumianego zdrowia, budowy człowieka, profilaktyki, prawidłowych zasad odżywiania się
i aktywności fizycznej. Nawiązywały do programu „Trzymaj Formę”. Organizatorami
i prowadzącymi turniej byli nauczyciele biologii mgr Beata Pieńkowska, mgr Monika Stępień i mgr Maciej Ziobrowski. Podczas turnieju pomagały prowadzącym uczennice z koła biologicznego Wiktoria Csorich i Małgorzata Tokarczyk, które zapisywały na tablicy punkty konkursowe, a pomiędzy rundami przedstawiały ciekawostki o zdrowiu. Punktualnie
o godzinie 9:45 Pani Beata Pieńkowska po rozpoczęciu  wydarzenia i przywitaniu obecnych na sali, przekazała głos pani dyrektor mgr Annie Górce. Dyrektor szkoły przywitała wszystkich, w tym uczestników turnieju oraz przedstawiła przybyłych w tym dniu do szkoły znamienitych gości. Wśród gości byli Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. URK,  prof. dr hab. inż. Aneta Kopeć, Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich na Wydział Technologii Żywności – UR w Krakowie, dr inż. Michał Szanduła, Dyrektor Centrum Kultury i Kształcenia Ustawicznego URK,  mgr inż. Izabella Majewska, rzecznik prasowy URK, Pani Anna Soblik, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zielonkach, Pani Izabela Kowalczyk-Sakwa, Przewodnicząca Rady Rodziców. Wśród obecnych gości na sali byli oczywiście wicedyrektorzy szkoły Pani mgr inż. Monika Sikoń i Pani mgr Katarzyna Goraj- Zębala i przez chwilę przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Pani dyrektor Anna Górka przekazała obecnym na turnieju, jak ważny jest powód wizyty przybyłych do naszej szkoły gości ( https://spbibice.edu.pl/2022/05/11/nasza-szkola-bedzie-wspolpracowac-z-uniwersytetem-rolniczym-w-krakowie/), a następnie zaprosiła do recytacji najmłodszych uczniów, którzy dzień wcześniej wzięli udział w Szkolnym Konkursie „W krainie zdrowia”
i zostali w nim laureatami. Po wysłuchaniu recytacji uczniowie najmłodsi zostali pożegnani gromkimi brawami, a prowadząca turniej p. Beata Pieńkowska przed rozpoczęciem turnieju przedstawiła pokrótce gościom, że będąc Szkołą Promującą Zdrowie cyklicznie podejmujemy działania z zakresu promocji zdrowia, a  zorganizowany „Turniej Zdrowia” to jedno z takich działań. Po tym wystąpieniu rozpoczął się właściwy „Turniej Zdrowia”, który składał się
z 9 rund konkursowych:

Runda 1- „Wizytówka zdrowia” (przedstawienie nazwy drużyny, wierszyka/hasła o zdrowiu
 i plakatu klasowego „Trzymaj Formę”)

Runda 2- „Wiem, co jem” (rozpoznawanie produktów)

Runda 3- „Witaminowe abecadło”- rozpoznawanie witamin po opisie (układanka)

Runda 4- „A teraz rusz głową” (krzyżówka tematyczna)

Runda 5- „Ruch to zdrowie”- krótkie rozgrywki sportowe

Runda 6- „Piramida odżywiania się i zdrowego stylu życia”- edukacyjne puzzle

Runda 7- „Wyzwania biologiczne- prawda/fałsz”

Runda 8- „Kalambury”- dyscypliny sportowe

Runda 9- „Kto pierwszy, ten lepszy”- wiedza o zdrowiu.

Przybyli goście oglądnęli fragmenty „Turnieju Zdrowia”. Wszyscy uczestnicy turnieju wykazali się ogromną wiedzą, umiejętnościami, kreatywnością i sprawnością fizyczną. Najlepszymi w turnieju okazali się uczniowie z klasy 7a, którzy zajęli I miejsce, uczniowie
z  klasy 7b, którzy zajęli II miejsce  i uczniowie z klasy 7g, którzy zajęli III miejsce.

Zwycięzców reprezentowali:

I miejsce- klasa 7a- Zofia Jędrychowska, Kacper Czarski, Franciszek Figiel- Styrcz,

II miejsce- klasa 7b- Zuzanna Raszewska, Mikołaj Megiel, Leon Stopka,

III miejsce- klasa 7c-  Amelia Gołębiowska, Bruno Durlak, Bartosz Pokutycki

Po ogłoszeniu wyników Pani wicedyrektor Monika Sikoń pogratulowała wszystkim poziomu wiedzy, podziękowała również nauczycielom prowadzącym za przygotowanie „Turnieju Zdrowia”. Wspólnie z Panią wicedyrektor Katarzyną Goraj- Zębalą wręczyła uczniom statuetkę za zdobycie I miejsca oraz dyplomy dla klas. Zwycięzcy otrzymali drobne nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki. Zwycięskie drużyny wygrały dla klas kosze pełne jabłek i soczki. Nagrody ufundowała Rada Rodziców. Po wręczeniu nagród zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ogromnej wiedzy, zaangażowania
 i wspaniałej współpracy. Byliście wspaniali !!!

Opracowanie:

mgr Beata Pieńkowska


Organizatorzy turnieju:
mgr Beata Pieńkowska,
mgr Monika Stępień,

mgr Maciej Ziobrowski