18 września 2022

Promocja zdrowia w roku szkolnym 2022/2023

Promocja zdrowia w roku szkolnym 2022/2023

SZKOŁA

  • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje
    – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
  • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
  • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

PROMUJĄCA

  • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
  • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

ZDROWIE

  • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
  • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

           W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach, nasza szkoła realizować będzie wiele różnorodnych działań dostosowanych do wieku i potrzeb w zakresie promocji zdrowia w ramach przynależności szkoły do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Oprócz codziennej profilaktyki korona wirusa i szczególnej troski o zdrowie własne i innych, w tym zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne- przed nami ciekawe programy profilaktyczne, programy edukacyjne np. „Uczniowskie ekonawyki”, projekty klasowe, pogadanki, wystawy, akcje promujące zdrowie, obchody dni np. „Dzień wody”, „Dzień Ziemi”, „Szkolne Dni Profilaktyki- Dni Zdrowia”, ciekawe konkursy szkolne i pozaszkolne. Szkoła bierze udział w „Programie dla szkół”, którego celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat poznają smaki zdrowych przekąsek oraz uczestniczą w działaniach o charakterze edukacyjnym. Nasza cała społeczność szkolna włączy się do udziału w różnych inicjatywach na rzecz zdrowia. Przed nami jarzynowa gimnastyka, mikołajkowe zawody pływackie, szkolny turniej piłki siatkowej,  szkolny konkurs „Kalendarz- poradnik zdrowia- III edycja”, projekt „Zasady zdrowego stylu życia”, „Świetlicowy konkurs sportowy”, akcja „Tornister na wagę”, „Twoje zdrowe, kolorowe drugie śniadanie’ i wiele innych. W szkole już pojawiły się gazetki promujące zdrowie na korytarzach szkolnych, banery informacyjne o zdrowiu przygotowane przez specjalistów szkolnych, odbyły się pogadanki profilaktyczne z wychowawcami, niebawem odbędą się pierwsze zajęcia „Koła Promującego Zdrowie” dla chętnych uczniów starszych. Uczniowie na zajęciach będą rozwijać swoje zainteresowania, kształtowane będą nawyki prozdrowotne, w tym ekologiczne. Uczniowie w zespołach zdrowia będą podejmować różnorodne zadania/wyzwania, aby w ciekawy sposób zwiększyć swoją wiedzę z zakresu zdrowia i dbałości o środowisko naturalne oraz przekazać ją innym. Programy profilaktyczne, które planujemy zrealizować w bieżącym  roku szkolnym  to m. in.: „Trzymaj Formę” oraz „Bieg po zdrowie”. Każda grupa wiekowa pod opieką swoich nauczycieli realizować będzie inne działania. Do promocji zdrowia włączy się oczywiście świetlica i biblioteka szkolna. Uczniowie mogą spokojnie w jadalni szkolnej zjeść ciepły posiłek.

Program  „Trzymaj Formę”


Program ma na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu
o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Adresatami programu są uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII oraz ich opiekunowie.

Więcej o programie „Trzymaj Formę” można przeczytać na stronie www.trzymajforme.pl

 Program  „Bieg po zdrowie”

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów  klas czwartych na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

       Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom  i rodzicom zdrowia, aby podejmowane przez nas działania przyczyniły się do wzrostu wiedzy i świadomości odnoście własnego zdrowia. Uczniom życzymy ponadto satysfakcji z udziału w programach profilaktycznych promujących zdrowie, sukcesów w konkursach, zawodach sportowych, pozytywnych relacji rówieśniczych, zrozumienia i wzajemnego wsparcia w nowym roku szkolnym.

 Zespół ds. Promocji Zdrowia
opracowanie: mgr Beata Pieńkowska