30 września 2022

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez MEiN we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów i sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Nasza szkoła, także bierze udział w tym projekcie. Za pozyskane dofinansowanie zakupiliśmy pomoce
z których będą mogli korzystać nasi kreatywni uczniowie.