9 października 2022

Sprawozdanie z Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego – ESSD

30 września nasza szkoła (po raz pierwszy) obchodziła Europejski Dzień Sportu Szkolnego (European School Sport Day – ESSD). To wielkie, międzynarodowe święto ruchu, w którym biorą udział szkoły z całej Europy, a nawet Ameryki Południowej, Afryki i Azji! W poprzedniej edycji ESSD wzięły udział blisko 2 mln uczniów z blisko 4 tys. szkół w 38 krajach na całym świecie!

European School Sport Day
European School Sport Day

W 2021 wzięło w nim udział blisko 40 krajów z całego świata, a w tym roku również nasza placówka była częścią tego międzynarodowego wydarzenia!

ESSD zachęca do wspólnego spędzania czasu na zabawie, przy jednoczesnej promocji aktywności fizycznej. Na lekcjach wychowania fizycznego, organizowane były różnego rodzaju aktywności fizyczne. Na zajęciach basenowych uczniowie brali udział w sztafetach pływackich, natomiast na lekcjach wychowania fizycznego organizowane były sztafety biegowe. Z kolei na zajęciach rekreacji ruchowej uczniowie tańczyli. Zadanie polegało na wykonywaniu określonych czynności – pływanie, bieganie, taniec – bez przerwy, przez około 30 minut. Należy podkreślić, że udało się przeprowadzić takie zajęcia we wszystkich klasach  4 – 8, uczniowie biorący udział w tym wydarzeniu byli bardzo zaangażowani a postawione przed nimi zadanie zostało wykonane w 100 %.

Sami zobaczcie jak dobrze się bawiliśmy!

Osoby odpowiedzialne za organizację zajęć w tym dniu a także ich przeprowadzenie to nauczyciele wychowania fizycznego: Iwona Błażejczyk, Katarzyna Voigt, Magdalena Koperska, Agnieszka Czubak,  Adam Babik, Łukasz Osuch i Robert Smołka.

Osobne podziękowania należą się Panu Łukaszowi, który „zmontował” piękny film z tego wydarzenia.

Opracowanie: Robert Smołka