9 października 2022

Warsztaty chemiczne na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

W dniu 3 października uczniowie klas 8e i 8f uczestniczyli w warsztatach chemicznych na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wizyta na uczelni jest efektem nawiązanej
w maju 2022 r. współpracy między naszą szkołą a Uniwersytetem Rolniczym.

Ósmoklasiści mieli okazję zobaczyć laboratoria chemiczne, podpatrzeć pracę pracowników naukowych, oglądać różne doświadczenia chemiczne i samemu wykonywać niektóre z nich.

Uczniowie utrwalili swoją wiedzę na temat właściwości wybranych metali i niemetali, zbadali ich reaktywność chemiczną. Następnie otrzymywali wybrane kwasy nieorganiczne     i wodorotlenki.

Kolejne warsztaty poświęcone były naturalnym barwnikom. Po krótkim wstępie teoretycznym, ósmoklasiści po otrzymaniu główki czerwonej kapusty, samodzielnie wykonywali szereg czynności, które pozwoliły im uzyskać wyciąg z czerwonej kapusty. Następnie wykorzystując roztwory o różnym pH, obserwowali zmianę jego koloru.

Zwieńczeniem zajęć na Uniwersytecie były zajęcia laboratoryjne, podczas których izolowali zwierzęce DNA z wołowej wątroby. Utrwalili swoją wiedzę biologiczną dotyczącą budowy kwasów nukleinowych.

To były bardzo owocnie spędzone godziny, bogate w wiedzę teoretyczną i praktyczną                      
z zakresu nauk przyrodniczych.

Wychowawcy klas: Iwona Błażejczyk

Magdalena Matejek

Nauczyciel chemii: Małgorzata Maruszak-Kobas