20 października 2022

Ślubowanie klas pierwszych

Jedną z najpiękniejszych tradycji Naszej szkoły jest ślubowanie klas pierwszych.
W roku szkolnym 2022/2023 wydarzenie to połączono z gminnymi obchodami Tygodnia Kultury Ludowej.

14 października 2022r. w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali :

„  My, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego
w Bibicach uroczyście przyrzekamy na sztandar – symbol tradycji i chluby naszej szkoły,                                 że uczynimy wszystko, aby być godnym miana ucznia tej szkoły

 – Ślubujemy!
Zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności
– Ślubujemy!
Dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły
– Ślubujemy!
Krzewić ideały dobra, piękna i sprawiedliwości
– Ślubujemy!

Darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników szkoły
– Ślubujemy!
Przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego
– Ślubujemy!
Nie zawieść pokładanych w nas nadziei
– Ślubujemy!
Kształcić w sobie cechy, które posiadał nasz patron, a w szczególności umiłowanie
do nauki i drugiego człowieka
– Ślubujemy ”

Tego dnia pierwszoklasiści przybyli do szkoły w strojach krakowskich i góralskich. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie pani dyrektor Anna Górka przywitała rodziców, dziadków ,  pierwszoklasistów oraz  nauczycieli  i przybyłych gości.

Po oficjalnej części uczniowie klas pierwszych zaprezentowali program artystyczny, który bogaty był w treści patriotyczne i ludowe. Dzieci pięknie śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Najbardziej podobały się tańce w wykonaniu naszych bohaterów: krakowiak, polonez oraz taniec góralski.

Doniosłym momentem był akt pasowania na ucznia. Specjalnym, magicznym ołówkiem pasowania dokonała pani dyrektor Anna Górka. Tym samym pierwszoklasiści zostali symbolicznie włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Bibicach, a pani dyrektor życzyła  pierwszakom  radosnych chwil i wielu sukcesów w murach naszej szkoły.  Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i tarcze szkolne.

Wszyscy uczestniczący w ślubowaniu na długo zachowają w pamięci piękne, kolorowe stroje, piosenki i wspaniałe tańce. Ta piękna oprawa uroczystości była możliwa dzięki  zaangażowaniu  i wsparciu rodziców pierwszoklasistów, za co serdecznie dziękujemy.

                                                                                                    Wychowawcy klas pierwszych