4 listopada 2022

Pisaki 3d na zajęciach chemii

Laboratoria Przyszłości - Pisaki 3d na zajęciach chemii

Uczniowie klasy 8c utrwalali wiadomości dotyczące budowy soli, ćwiczyli umiejętność ustalania ich wzorów sumarycznych, wykorzystując pisaki 3d zakupione w ramach „Laboratoriów Przyszłości”. Po wzajemnym sprawdzeniu poprawności zapisanych wzorów, tworzyli ich szablony wykorzystując kolorowe filamenty w pisakach. Posłużą one na kolejnych lekcjach chemii, gdy będziemy zgłębiać tajniki otrzymywania soli i ich dysocjacji elektrolitycznej.

Zajęcia przyczyniły się do  rozwijania kompetencji cyfrowych ósmoklasistów.

Nauczyciel chemii: Małgorzata Maruszak-Kobas