5 listopada 2022

Klocki Korbo  Blocks Edu na zajęciach chemii

Klocki Korbo Blocks Edu na zajęciach chemii

Doskonałym narzędziem ułatwiającym uczniom zrozumienie pojęć atom i cząsteczka okazały się klocki Korbo Blocks Edu. Przy ich wykorzystaniu siódmoklasiści interpretowali zapisy z użyciem symboli i wzorów chemicznych. Następnie na podstawie informacji
o pierwiastkach chemicznych zaczerpniętych z układu okresowego tworzyli modele cząsteczek różnych związków chemicznych i obliczali ich masy.

Klocki Korbo Blocks Edu stanowią wyposażenie Szkolnego Laboratorium Przyszłości.

Nauczyciel chemii: Małgorzata Maruszak-Kobas