29 listopada 2022

Laboratoria Przyszłości – lekcje matematyki z ułamkami magnetycznymi

W dniu 18 listopada 2022r. uczniowie klas 5c i 5d na lekcjach matematyki poznawali pojęcia związane z ułamkami zwykłymi. W zrozumieniu zagadnień z krainy ułamków pomogły zestawy magnetycznych kół i listew ułamkowych. Zestawy te stanowią wyposażenie szkolnego Laboratorium Przyszłości i są doskonałą pomocą do poznawania najważniejszych właściwości ułamków. Bawić się można nimi na wiele sposobów – od porównywania różnych ułamków ze sobą, przez skracanie i rozszerzanie ułamków, aż po dodawanie i odejmowanie ułamków.

Uczniowie mieli możliwość pracy w grupach – chętnie i z zaangażowaniem wspólnie pracowali
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.

Nauczyciel matematyki: Katarzyna Barnaś-Kapałka