12 grudnia 2022

Uczniowie klasy 1a i 1c w Kopalni Soli w Bochni poszukują Świętego Mikołaja

Uczniowie klasy 1a i 1c w Kopalni Soli w Bochni poszukują Świętego Mikołaja

 5 grudnia 2022 roku uczniowie klasy 1a i 1c udali się na wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni w poszukiwaniu Świętego Mikołaja. Zwiedzanie kopalni rozpoczęli od zjazdu szybem Campi w dół kopalni i podróżą podziemną kolejką,  którą przemierzyli  kilometrowy odcinek przejeżdżając przez kaplicę św. Kingi. Dzięki multimedialnej trasie turystycznej, zwiedzanie kopalni miało charakter podróży w czasie, rozpoczynającej się w epoce panowania Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi.  Przewodnikom w opowiadaniu o historii kopalni i górnictwa  „pomagali” polscy królowie, żupnicy genueńscy, a także duch Cystersa – mnicha,  z którego zakonem wiąże się powstanie kopalni w Bochni. Za pomocą holograficznych i interaktywnych inscenizacji oraz krótkich filmów dzieci poznały różne sposoby wydobycia soli na przestrzeni lat, zwyczaje górnicze, dawny system transportu oraz zagrożenia występujące w kopalni  np. zalanie wodą podziemnych chodników, wybuch metanu. W kaplicy św. Kingi podziwiali  wykute w soli ołtarze i szopkę  betlejemską. Przemierzając podziemne tunele uczniowie odkrywali tajemnicze symbole, które pozostawił Święty Mikołaj. 

Po przejściu 2 km nadszedł czas na zasłużone spotkanie ze Świętym Mikołajem i  odpoczynek. Zwiedzanie Kopalni uczniowie zakończyli  pobytem w  Komorze Ważyn, w której wyjątkowe powietrze nasycone mikroelementami sprzyjało relaksowi na boisku sportowym i placu zabaw . Po godzinie gier i zabaw dzieci wróciły na powierzchnię .

Pobyt w kopalni okazał się dla uczniów interesującą lekcją historii, świetną zabawą, wspaniałą przygodą i niecodziennym spotkaniem ze Świętym  Mikołajem, który obiecał osobistą wizytę u każdego dziecka domu.

Opracowanie: Renata Kwietniowska, Dorota Wesołowska