24 stycznia 2023

Węglowodory z Laboratoriami przyszłości

Węglowodory z Laboratoriami przyszłości

Przy omawianiu nowych wiadomości dotyczących związków węgla z wodorem uczniowie klas ósmych korzystali z pomocy zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Przy omawianiu szeregu homologicznego alkanów budowali węglowodory wykorzystując klocki Korbo Blocks Edu.

Podsumowaniu wiadomości i umiejętności z działu pomogły roboty edukacyjne SkriBot.

Po zapoznaniu się ze sposobem ich działania, uczniowie wprawiali je w ruch i sterowali nimi w kierunku zapisanych na kartkach poprawnych odpowiedzi dotyczących omawianych zagadnień.

Uczniowie uczyli się logicznego myślenia, współpracy z grupie, a przede wszystkim utrwalali wiedzę poprzez zabawę.

Opracowanie: Małgorzata Maruszak-Kobas