11 lutego 2023

„Trzymamy Formę” i inne działania edukacyjne promujące zdrowie w I okresie 2022/2023 roku szkolnego- podsumowanie

Działania edukacyjne promujące zdrowie w naszej szkole. Podsumowanie działań w I okresie 2022/20233 roku szkolnego

    W ramach przynależności naszej szkoły do „Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie” oraz współpracy z PSSE w Krakowie (Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia) na bieżąco realizujemy działania edukacyjne promujące zdrowie skierowane do młodzieży szkolnej. W I okresie 2022/2023 roku szkolnego zostały zgodnie z planem podjęte i zrealizowane różnorodne działania edukacyjne. O podejmowanych przez nas działaniach można przeczytać na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce” Szkoła Promująca Zdrowie” https://spbibice.edu.pl/kategoria/zdrowie/ oraz  w aktualnościach.

Co realizujemy lub zrealizowaliśmy – przykładowe działania:

1. Programy profilaktyczne:

a. uczniowie klas czwartych (4a,4b,4c,4d,4e) na zajęciach z wychowawcą realizują program „Bieg po zdrowie”. Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia są tłem poruszanych tematów. Podczas cyklu zajęć uczniowie rozmawiają, wymieniają się refleksjami, pomysłami, przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty palenia , pracują w grupach, tworzą komiksy z bohaterami programu.

b.  uczniowie klas piątych (5a,5b,5c,5d,5e) na zajęciach z wychowawcą realizują wybrany przez siebie projekt w ramach Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj Formę”. Program „Trzymaj Formę!” ma na celukształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę. Przykładowe tematy projektów, które są realizowane: „Każdy jest kowalem swojego losu” – tworzymy makietę Talerza Zdrowego Żywienia”, „Badanie zgodności codziennej diety uczniów naszej klasy z zasadami diety zbilansowanej”, “Biegamy razem – Sztafetowe biegi drużyn mieszanych dla klas piątych”.   

c. „Program dla szkół- owoce, warzywa i mleko w szkole”- dla uczniów klas 1-5 .

d. projekt „Eksperymentarium” na świetlicy szkolnej- Projekt uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci. Zawiera tematykę ochrony środowiska i ograniczenia konsumpcjonizmu. Działania poświęcone są edukacji ekologicznej i postawom pro klimatycznym w codziennym życiu.

3. Zajęcia na świetlicy szkolnej- w ramach „Tygodni tematycznych” w I okresie 2022/2023 roku szkolnego uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w przygotowanych różnorodnych zajęciach o zdrowiu- były to „Tydzień- Dbajmy o zdrowie, „Dzień Drzewa”, „Dzień czystego powietrza”,  „Bezpieczne święta”. Uczniowie uczestniczą w grach i zabawach ruchowych, basenowych, w aerobiku.

4. Na zajęciach przyrody w czwartych klasach zrealizowano tematy dotyczące budowy człowieka, zwracając uwagę na profilaktykę; „Jak dbać o układ…”. Uczniowie wykonali plakaty edukacyjne, lapbooki i projekty dotyczące zdrowego stylu życia, budowy człowieka i profilaktyki. Prace uczniów zostały zawieszone na gazetkach szkolnych i klasowych na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych. Uczniowie klas siódmych i ósmych na zajęciach biologii i chemii również zrealizowali tematy dotyczące szeroko rozumianego zdrowia zgodnie z podstawą programową.

5. Zajęcia „Koła Promującego zdrowie” dla chętnych uczniów klas ósmych- uczniowie na zajęciach pogłębiają swoją wiedzę z zakresu zdrowia, biologii i ekologii realizując metodą pracy zespołowej ciekawe projekty , zadania i wyzwania. Przygotowali poradniki zdrowia na święta, poradniki „Bezpieczne ferie”, rozwiązywali quizy edukacyjne o zdrowiu, a niedawno zrealizowali w ramach programu „Trzymaj Formę” projekt edukacyjny „Jakie są polskie nawyki żywieniowe na tle innych krajów?”- uczniowie przygotowali i przeprowadzili ankietę wstępną o nawykach żywieniowych, następnie poprosili najbliższych i znajomych o odpowiedzi na pytania, wybrali w zespołach zdrowia inna kuchnię do porównania (francuska, meksykańska, włoska), przygotowali prezentację i wykonali makiety z talerzami kuchni polskiej i wybranej. Prace uczniów znalazły się na gazetce szkolnej „Trzymaj Formę”.

6. Gazetki tematyczne: na korytarzach szkolnych na bieżąco aktualizowane są gazetki o tematyce zdrowia i proekologiczne. W szkolnym serwisie informacyjnym podczas audycji szkolnych uczniowie przedstawiają ciekawostki i informacje o zdrowiu. W 10 numerze gazetki szkolnej Rumor w kąciku zdrowia ukazał się wywiad z pedagogiem szkolnym na temat zdrowia psychicznego oraz Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

7. Odbyły się wystawy szkolne przygotowane przez uczniów klas 5-8 dla uczniów z okazji „Dnia Drzewa”, zajęcia tematyczne, pogadanki, quizy w wybranych klasach.

8. Uczniowie z przyjemnością uczestniczyli w kołach zajęć sportowych, zawodach, turniejach sportowych szkolnych i międzyszkolnych osiągając w nich z sukcesy. Na zajęciach rekreacyjnych i basenowych uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności.

9. Uczniowie wzięli udział w różnych projektach, warsztatach promujących zdrowie, akcjach tematycznych np. warsztaty „Czyste powietrze, czyli jakie?” w wybranych klasach 4-8, „Zielona świetlica”, „Dzień czystego powietrza”.    

10. Bardzo dużo ciekawych inicjatyw odbyło się w edukacji wczesnoszkolnej np. „Jarzynowa gimnastyka”, „Kanapkowy patrol czyli zdrowe drugie śniadanie ucznia”, zdrowe „Greckie śniadanie” w ramach obchodów Dnia Języków Obcych, „Owocowo- warzywne cudaki- prace plastyczne”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”- zabawy taneczne, projekt „Pod dobrymi skrzydłami”, zajęcia tematyczne „Śniadanie, które daje moc” z wykorzystaniem sprzętu z programu Laboratoria przyszłości, warsztaty profilaktyczne „Uczymy się asertywności”, konkurs „Zdrowa kanapka”, zajęcia o zagrożeniach, budowie człowieka, przyrodzie i wiele innych.

11. Odbyły się warsztaty, spotkania w klasach ze specjalistami szkolnymi, uczniowie zapoznawali się z informacjami o zdrowiu psychicznym, społecznym, na bieżąco współpracuje  z nami w ramach edukacji prozdrowotnej pielęgniarka szkolna.

12. Realizowane są tematy dotyczące szeroko rozumianego zdrowia, w tym z programu „Trzymaj Formę” (w klasach 6-8), we wszystkich oddziałach zgodnie z planami wychowawczymi

Co przed nami?

  •  W II okresie 2022/2023 roku szkolnego nadal będziemy podejmować liczne, różnorodne działania promujące zdrowie, w tym zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych,
  • będziemy kontynuować podjęte działania w tym kontynuowane będą  programy profilaktyczne  m. in. „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj Formę”,
  • wspólnie ze szkolnymi specjalistami, wychowawcami będziemy nadal motywować i wspierać uczniów,
  • w zaplanowane działania będzie angażowana w miarę możliwości znaczna część społeczności szkolnej,
  • będziemy nadal dbać o  współpracę z instytucjami pozaszkolnymi z dziedziny promocji zdrowia,
  • planujemy  w maju Szkolny Tydzień Zdrowia,
  • przed nami  „Dzień Wody”, „Dzień Ziemi, gminny konkurs „Różnorodność biologiczna- w świecie zwierząt”, „Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla chętnych uczniów klas 7-8”, kolejne zawody, rozgrywki sportowe, turnieje, warsztaty, pogadanki, gazetki i inne działania edukacyjne dotyczące zdrowia,

Wybór realizowanych nowych działań uzależniony będzie od aktualnych potrzeb społeczności szkolnej i możliwości szkoły.

opracowanie: mgr Beata Pieńkowska
(przewodnicząca zespołu ds. promocji zdrowia)