28 marca 2023

Szkolny Konkurs Czytelniczy „Książka moim przyjacielem” dla klas 2 i 3

Szkolny Konkurs Czytelniczy "Książka moim przyjacielem”

Szkolny Konkurs Czytelniczy zostanie zorganizowany dla klas drugich i  trzecich.

Celem konkursu jest:

–  kształcenie  umiejętności  obcowania  z  książką,
–  rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
– promowanie ciekawych książek, wykorzystując znajomość poznanych dotychczas przez  dzieci lektur, ulubionych książek i wierszy,
–  wyrabianie umiejętności współdziałania i rywalizacji,
–  pogłębianie wiedzy czytelniczej uczestników,
–  dostarczanie dzieciom dobrej rozrywki.

Zasady konkursu.

Konkurs przebiegał będzie w 2 etapach.
Etap I – eliminacje klasowe (wyłonienie 3 uczniów z każdego oddziału).
Uczniowie rozwiązują test z zadaniami zamkniętymi dotyczącymi wcześniej opracowanych lektur.
Etap II – eliminacje szkolne (wyłonienie finalistów na poziomie klas 2 i 3)

Uczestnicy rozwiązują test zawierający fragmenty utworów i zagadki oraz odpowiadają na pytania dotyczące przeczytanych książek.

Termin: 04.04.2023r.

Zwycięzca konkursu  otrzymuje dyplom,  nagrodę  książkową  oraz  tytuł najlepszego czytelnika.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy konkursu: Sylwia Płusa-Lasek, Magdalena Słota, Barbara Wirecka