29 marca 2023

Przywitanie wiosny z Wyspiańskim

Koła Miłośników Krakowa -Przywitanie wiosny z Wyspiańskim

21 marca 2023 roku uczniowie z klasy szóstej c przywitali wiosną z Wyspiańskim. Ich pierwsza wycieczka w tym roku kalendarzowym poświęcona była bowiem patronowi szkoły – Stanisławowi Wyspiańskiemu. Na początku uczestnicy zapoznali się z biografią i twórczością artysty w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rajskiej, gdzie brali udział w grze terenowej. Następnie odbyli spacer po Krakowie szlakiem Stanisława Wyspiańskiego. Trasa biegła ul. Krupniczą, Kanoniczą, Grodzką, Poselską, Franciszkańską aż do Placu Wszystkich Świętych. Uczestnicy wycieczki zobaczyli: Dom Mehoffera, Dom Długosza, Pałac Larischa, kościół Franciszkanów i Pawilon Wystawienniczo-Informacyjny Wyspiański 2000. Dowiedzieli się, gdzie spędził dzieciństwo, jak się uczył i z kim się przyjaźnił mały Stasiu. Mieli niepowtarzalną okazję odkryć pełen harmonii i piękna model wszechświata stworzony przez Wyspiańskiego w kościele Franciszkanów.  Poznali bądź przypomnieli sobie kilka pojęć, jak: transept, polichromia, portal, przeprócha. A w końcu rozwiązali krzyżówkę! Przewodnikami byli uczniowie z Koła Miłośników Krakowa – Barbara Kutnik, Franciszek Jaworski, Zofia Jaworska, Aleksander Megiel i Leon Główczyk.

Relacja przygotowana przez Józefę Nocoń