2 kwietnia 2023

Światowy Dzień Wody na zajęciach chemii

Światowy Dzień Wody 2023 - na zajęciach chemii

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. 

 „PRZYSPIESZENIE ZMIAN”  – to hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody. Nawiązuje ono do przyspieszenia zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją.
Woda ma wpływ na nas wszystkich i dlatego wszyscy musimy podjąć działania na jej rzecz.

Również uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody tego święta. Na lekcjach chemii siódmoklasiści i ósmoklasiści rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób oszczędzać wodę, jakie działania już podejmujemy, a jakie należy jeszcze podjąć w celu ochrony wód i poprawy jej jakości.

Uczniowie rozwiązywali Kahoota z pytaniami  zawierającymi informacje nt. Światowego Dnia Wody. Powtórzyli najważniejsze zagadnienia dotyczące wody jako substancji chemicznej układając chemiczne trimino. Doświadczalnie sprawdzali, czy dla wybranych substancji woda stanowi doskonały rozpuszczalnik.

Na zajęciach koła chemicznego poznali pojęcie hydratów i sprawdzali doświadczalnie jak pozbyć się wody z hydratu.

Nauczyciel chemii: Małgorzata Maruszak-Kobas