7 kwietnia 2023

Dzień Wody w świetlicy

Dzień Wody w świetlicy

Co roku, 22 marca na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Wspólnie z uczniami świetlicy szkolnej celebrowany był również w naszej szkole. Celem obchodów tego święta jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej roli, jaką woda odgrywa w życiu, ale też zagrożeń, jakie niesie ze sobą zmniejszenie się zasobów tego surowca.

W ramach Dnia wody w świetlicy zostały przeprowadzone pogadanki na temat oszczędzania wody i jej znaczenia. Uczniowie oglądali filmy edukacyjne dotyczące: obiegu wody w przyrodzie, sposobów jej oszczędzania. W kilku grupach świetlicowych zostały przeprowadzone proste doświadczenia z wodą.

Zwrócono uwagę, że woda jako jedyna substancja w przyrodzie występuje w trzech stanach skupienia (stałym, ciekłym i gazowym), przyjmuje kształt naczynia w jakim się znajduje i jest dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu substancji. Powstało wiele ciekawych prac plastycznych. Odbyło się również wspólne picie wody. Na korytarzu powstała informacyjna gazetka ścienna.

Koordynator: Monika Stępień