8 kwietnia 2023

Laboratoria Przyszłości – klasy 4 wkraczają w świat ułamków zwykłych

Laboratoria Przyszłości – klasy 4 wkraczają w świat ułamków zwykłych

W miesiącu marcu uczniowie klas 4 na lekcjach matematyki  oraz kółku matematycznym wkroczyli w świat ułamków zwykłych. W poznawaniu pojęć i różnych zagadnień z ułamków pomogły nam pomoce dydaktyczne z wyposażenia pracowni Laboratoriów Przyszłości w naszej szkole. Magnetyczne części koła, listwy oraz magnetyczne osie liczbowe były doskonałą pomocą do poznawania najważniejszych właściwości ułamków. Uczniowie poznawali co to jest licznik i mianownik, interpretowali ułamek jako część całości, porównywali ułamki i liczby mieszane.

Uczniowie bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonywali zadania w krainie ułamków wykorzystując dostępne pomoce.

Opracowała: Katarzyna Barnaś-Kapałka