14 kwietnia 2023

Biblioteczny konkurs plastyczny dla klas 1-3

Biblioteczny konkurs plastyczny dla klas 1-3 Zapytaj swoich rodziców lub dziadków o ich ulubioną książkę z czasów, gdy byli dziećmi.

Zapytaj swoich rodziców lub dziadków o ich ulubioną książkę z czasów, gdy byli dziećmi.

Konkurs trawa do 28 kwietnia. Czekają nagrody!

Gotową pracę przynieś do biblioteki szkolnej. Szczegóły konkursu w bibliotece oraz u wychowawców. Przygotuj plakat reklamujący książkę z dzieciństwa twoich bliskich. dla klas 1-3.

Biblioteczny konkurs plastyczny dla klas 1-3 Zapytaj swoich rodziców lub dziadków o ich ulubioną książkę z czasów, gdy byli dziećmi. Konkurs trawa do 28 kwietnia. Czekają nagrody! Gotową pracę przynieś do biblioteki szkolnej. Szczegóły konkursu w bibliotece oraz u wychowawców. Przygotuj plakat reklamujący książkę z dzieciństwa twoich bliskich. dla klas 1-3.
Biblioteczny konkurs plastyczny dla klas 1-3

Regulamin konkursu “Plakat reklamujący książkę z dzieciństwa moich bliskich”

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna we współpracy z wychowawcami klas I-III
 2. Cele konkursu:
  • Rozwój czytelnictwa wśród uczniów
  • Promowanie kanonów literatury dla dzieci i młodzieży
  • Budowanie relacji między dorosłym a dzieckiem
  • Rozwijanie wyobraźni oraz inwencji twórczej
 3. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas I-III.
 4. Zadaniem uczestnika jest wykonanie plakatu reklamującego ulubioną książkę z dzieciństwa rodziców lub dziadków.
 5. Format pracy: A3 lub A4.
 6. Technika wykonania pracy: dowolna, np. farby, kredki, kolaż, itp.
 7. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 8. Praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
 9. Prace należy składać w bibliotece szkolnej lub u wychowawców.
 10. Konkurs trwa od 17.04.2023 r. do 28.04.2023 r.
 11. Ogłoszenie wyników 8 maja 2023 r.
 12. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych i opublikowanie nazwisk zwycięzców oraz najciekawszych prac na stronie internetowej szkoły.
 13. Osoby odpowiedzialne: Iwona Puto, Ilona Bańcerowska