4 lutego 2024

Program edukacyjny „Znamię! Znam je?”

Program edukacyjny „Znamię! Znam je" Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie. ABCDE czyli tzw. „czerniakowe abecadło”

      W grudniu i styczniu 2023/2024 roku szkolnego na zajęciach biologii zostały przeprowadzone dla uczniów zajęcia profilaktyczne w ramach programu edukacyjnego „Znamię! Znam je?”. W programie udział wzięli obecni na zajęciach uczniowie klas siódmych naszej szkoły. Zajęcia przeprowadzili nauczyciele biologii.

Celem głównym programu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka, dlatego też celem przeprowadzonych przez nas zajęć było budowanie świadomości na temat czerniaka oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

Omówiono zagadnienia:

1. Charakterystyka czerniaka.
2. ABCDE czerniaka.
3. Kto jest w grupie zachorowania na czerniaka?.
4. Samobadanie skóry.
5. Złote zasady ochrony przed czerniakiem.

Podczas zajęć uczniowie poznali więc:
czym jest czerniak, jakie osoby są najbardziej narażone na jego rozwój, poznali zasady profilaktyki czerniaka oraz różnicowanie zmian podejrzanych o charakter nowotworowy na podstawie zasady ABCDE czyli tzw. „czerniakowe abecadło”. Ponadto obejrzeli film dostępny na stronie Akademia Czerniaka jak wykonać samobadanie skóry, rozwiązali quiz z wiedzy o czerniaku.  Na zakończenie uczniowie otrzymali ulotki z najważniejszymi informacjami na temat czerniaka oraz wypełnili anonimowe ankiety na temat programu.

Z ankiet jednoznacznie wynika, że dla uczniów temat był ważny i ciekawy. Uczniowie ocenili, że wiedzą, jak chronić się przed czerniakiem skóry oraz że obejrzą swoją skórę po powrocie do domu i zachęcą do tego inne osoby. Wielu było zaskoczonych, ile osób choruje i umiera z powodu czerniaka skóry. Uczniowie jednoznacznie stwierdzili, iż wiedzą, że solarium jest głównym czynnikiem wywołującym czerniaka. Cieszy także fakt, że prawie wszyscy uczniowie opisali właściwe, charakterystyczne cechy czerniaka.

Opracowanie:  mgr Beata Pieńkowska, dr Maciej Ziobrowski