7 kwietnia 2024

Projekt matematyczny „Matematyka na co dzień”

Matematyka na co dzień

W miesiącu marcu wybrane klasy 5 i 6 realizowały działania w ramach projektu „Matematyka na co dzień”. Uczniowie klas 6c i 6d metodą projektu – indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach wykonywali zadanie związane z zastosowaniem procentów w życiu codziennym. Zadaniem uczniów było przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej zainteresowań i upodobań swoich rówieśników. Uczniowie zbierali odpowiedzi wśród kolegów i koleżanek swojej klasy oraz innych klas szóstych w naszej szkole. Po sformułowaniu pytań, przygotowaniu ankiet i zebraniu danych, zliczone odpowiedzi opracowane zostały w postaci diagramów procentowych. Diagramy procentowe mogły być rysowane ręcznie lub przy użyciu programów komputerowych. Uczniowie na każdym etapie projektu mieli możliwość konsultacji indywidualnie lub na forum klasy. Po wykonaniu zadania uczniowie na lekcji prezentowali wyniki swoich badań w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej. Uczniowie przy realizacji projektu wykazali się dużą aktywnością i kreatywnością. Zachęcamy do zapoznania się i przeanalizowania informacji uzyskanych od naszych ankietowanych.

Uczniowie klasy 5b w ramach projektu „Matematyka na co dzień” podczas zajęć warsztowych na lekcjach matematyki poszukiwali odpowiedzi na często zadawane przez nich pytanie „ Czy naprawdę matematyka w życiu jest potrzebna”. Uczniowie analizowali kolejne czynności, które wykonują na co dzień i próbowali dostrzec w nich elementy z lekcji matematyki. Efekty analiz i odpowiedzi na pytania znajdują się na przygotowanej podczas zajęć – matematycznej gazetki szkolnej. Jak widać bez matematyki nie da się żyć 🙂

Opracowanie: Katarzyna Barnaś – Kapałka