10 czerwca 2024

Wyniki Szkolnego Konkursu Czytania ze Zrozumieniem  „Wiem, co czytam”

Litery

Dnia 28 maja odbył się Szkolny Konkursu Czytania ze Zrozumieniem dla klas drugich i trzecich  „ Wiem, co czytam”. Celem konkursu było: doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem, pisania i wykorzystania wiedzy w praktyce oraz korzystania z podanych informacji, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów, doskonalenie koncentracji, zachęcanie do zdobywania wiedzy i umiejętności, kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem. 

Wśród laureatów znaleźli się:

Klasy drugie:

I miejsce: Mikołaj Biskupski

II miejsce: Franciszek Toczek

III miejsce: Tymon Kipiel
Kimi Baran
                   Ewa Marcinkowska

Klasy trzecie:

I miejsce: Wawrzyniec Włodarczyk
                  Hubert Śladowski
                  Marek Marcinkowski

II miejsce: Maja Dalmata
                  Maja Gajek

III miejsce: Liliana Leśniewska
                  Wiktor Kubiak
                  Blanka Solarczyk
                  Zuzanna Krawiec

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy
wysokiego poziomu umiejętności czytania ze zrozumieniem.    

Organizatorzy konkursu: Małgorzata Plich, Eliza Kurek, Olga Motłoch, Sylwia Płusa-Lasek