23 czerwca 2024

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniach 4 i 5 czerwca odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2024/2025. W wyborach wzięło udział 46 uczniów z klas 3-7. 

Aby wziąć udział w wyborach, każdy uczeń był zobowiązany do przygotowania plakatu wyborczego, na którym znajdowały się podstawowe informacje, zdjęcie oraz propozycje działań, które chce wprowadzić w szkole. Plakaty zostały wywieszone tydzień przed wyborami tak aby każdy uczeń mógł się z nimi zapoznać i wybrać swoich kandydatów. Następnie komisja składająca się z uczniów z klas 8 przeprowadziła wybory. Każdy uprawniony uczeń po podpisaniu się na liście obecności odebrał listę do głosowania z kandydatami oraz opiekunami. Po zakończonych wyborach głosy zostały zliczone i wyniki przedstawione.  

Poniżej znajduje się skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2024/2025: 

  

POLA PAĆ 6C – PRZEWODNICZĄCA  

KAROLINA SZCZEPANIK 8A- Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO  

ANNA TOKARCZYK 8D- SEKRETARZ 

MARTA BANIA 8B 

MARTA MIŁOŚ 8D 

JAN GAWLIKOWSKI 8D 

JULIA SOLECKA 7B 

HANNA BOROWICZ 7C 

AMELIA BALWIERZ 7C 

HANNA FIGIEL-STYRCZ 7D 

ZUZANNA KOŁODZIEJ 6B 

MAJA ARDEN 6B 

KLARA PIWNICA 6C 

MARTYNA PIETRZYK 5B 

LENA DASZKIEWICZ 5D 

MAGDALENA WĄTROBA 5D 

JAN BOLEK 5E 

TYTUS MACHAJ 4C 

MAREK MARCINKOWSKI 4E 

HANNA BRYŚ 4F 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Opracowanie: Magdalena Gazda