27 czerwca 2024

Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach z Egzaminu Ósmoklasisty

Odbiór zaświadczeń o wynikach Egzaminu

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach Egzaminu Ósmoklasisty będą do odbioru w dniu 03.07.2024r. (środa) przy portierni, wejście od strony ul. T. Kościuszki, według następującego harmonogramu:

godz. 9.00 – klasa 8a

godz. 9.30 – klasa 8b

godz. 10.00 – klasa 8c

Po zaświadczenie uczniowie klas ósmych przychodzą osobiście (z legitymacją szkolną) i zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez szkołę.  Jeśli uczeń nie może przyjść osobiście, zaświadczenie może odebrać rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba. W takiej sytuacji rodzic powinien okazać swój dowód tożsamości. Osoba upoważniona powinna posiadać upoważnienie przekazane przez rodzica ucznia oraz dowód osobisty.

Jeśli ktoś z różnych względów nie może zgłosić się po odbiór zaświadczenia w wyznaczonym dniu tj. 03.07.2024 r. (środa), to prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły.