SP Bibice

„Bieg po zdrowie"

„Bieg po zdrowie

     Program ten jest źródłem wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyni to zjawisko mniej akceptowalnym. Atrakcyjna forma programu sprzyja wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Uczy dokonywania świadomych wyborów na konkretny temat bez obawy odrzucenia wśród kolegów.

  Profilaktyka palenia tytoniu to jedno z ważniejszych zadań dla młodego pokolenia. Istotnym elementem jest zwiększenie wiedzy na temat zdrowia w kontekście szkodliwości  palenia papierosów. Dlatego też w ramach godzin wychowawczych w klasach IV,  opracowujemy tematykę zapobiegania w przyszłości sięgania przez młodzież po tytoń.

   Klasa IVA na jednej z takich lekcji, przygotowała plakaty  związane z konsekwencjami jakie niesie za sobą palenie papierosów. Dzieci bardzo chętnie wykonały prace plastyczne.

Opracowanie: Magdalena Koperska