SP Bibice

BohaterOn w naszej szkole

BohaterOn w naszej szkole

       Jednym z najważniejszych i najbardziej heroicznych wydarzeń na kartach historii Polski było Powstanie Warszawskie. Było ono aktem patriotyzmu i dowodem determinacji Polaków w przeciwstawieniu się wrogom. Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość znaczenia Powstania stopniowo zanika. W tym samym czasie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja BohaterON pozwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie.

           Aby podtrzymać pamięć o Powstaniu i o ludziach biorących w nim udział uczniowie klasy 7g i 6b wzięli udział w ogólnopolskiej akcji BohaterOn -włącz historię. W trakcie przeprowadzonych zajęć uczniowie zastanawiali się, kim jest bohater i jakie cechy powinien posiadać. Poznali historię Powstania Warszawskiego, biogramy Powstańców i ich wspomnienia z czasów obrony stolicy i walki z okupantem. Głównym celem, przyświecającym działaniom było upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im laurek przygotowanych przez uczniów.

Opracowanie:
Anna Sawczuk
Anna Węgrzynowicz-Szastak