SP Bibice

Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa w szkole

Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa w szkole

Kontynuując działania podnoszące poziom bezpieczeństwa, w najbliższym czasie w naszej szkole planujemy:  

W MAJU:

-  bieżąca analiza szkolnych procedur dotyczących bezpieczeństwa;
- w ramach podniesienia bezpieczeństwa uczniów edukacji wczesnoszkolnej przeznaczenie nowego skrzydła szkoły na zajęcia edukacyjne tylko dla uczniów I etapu edukacji oraz opracowanie systemu monitoringu wejść i wyjść ze szkoły (od 6 maja);
- e-szkolenie Rady Pedagogicznej na temat bezpieczeństwa „Agresja i przemoc w szkole” (21 maja);
-  spotkanie uczniów z przedstawicielami policji poświęcone bezpieczeństwu na terenie szkoły i poza szkołą, ryzykownym zachowaniom oraz bezpieczeństwu podczas letniego wypoczynku;
-  pogadanki przeprowadzone przez szkolnego pedagoga z uczniami w ramach zajęć z wychowawcą (20-24 maja);
-  udostępnienie „anonimowej skrzynki”, do której będzie można przekazywać swoje spostrzeżenia i uwagi dotyczące zaistniałych niebezpiecznych zachowań na terenie szkoły (od 27 maja);
- zamieszczenie na szkolnej stronie www zaktualizowanych procedur dotyczących bezpieczeństwa, informacji o instytucjach, do których rodzice i uczniowie mogą zwracać się o pomoc, a także informacji o podejmowanych przez szkołę działaniach podnoszących bezpieczeństwo;
- w ramach zebrań z rodzicami przekazanie przez wychowawców klas informacji o podejmowanych działaniach podnoszących bezpieczeństwo zamieszczonych na szkolnej stronie www (28, 29 maja);
- przeprowadzenie Szkolnego Dnia Profilaktyki „Bezpiecznie, zdrowo i sportowo” (25 maja);

W CZERWCU:

-  bieżąca analiza szkolnych procedur dotyczących bezpieczeństwa;
- analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów klas IV i V dotyczących Szkolnego Dnia Profilaktyki, zamieszczenie wniosków na szkolnej stronie www;
-  przeprowadzenie w każdej klasie e-lekcji   „Dbam o swoje bezpieczeństwo w czasie wakacji”  w ramach zajęć z wychowawcą obejmującej swoją tematyką ogólnie pojęte bezpieczeństwo uczniów w czasie letniego wypoczynku z wykorzystaniem materiałów zamieszczonych na portalu www.aae.com.pl (Akademia Aktywnej Edukacji);