SP Bibice

Działania prozdrowotne w roku szk. 2019/20

Działania prozdrowotne w roku szk. 2019/20

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła jak co roku podejmie wiele działań promujących zdrowie. Przed nami ciekawe programy profilaktyczne, spotkania ze specjalistami, warsztaty, pogadanki, wystawy, akcje takie jak „Śniadanie daje moc”, Dni Profilaktyki Szkolnej, audycje i konkursy np. „Szkolny Konkurs o zdrowiu” dla chętnych uczniów  klas VII-VIII SP w maju 2020r.  Nasza cała społeczność szkolna włączy się do różnych inicjatyw na rzecz naszego zdrowia. W szkole już pojawiają się gazetki promujące zdrowie,  a to dopiero początek.  Programy profilaktyczne, które planujemy zrealizować w bieżącym  roku szkolnym to m. in.: „Trzymaj Formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Bieg po zdrowie”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Mleko, owoce, warzywa w szkole”. Każda grupa wiekowa pod opieką swoich nauczycieli realizować będzie inne działania. Do promocji zdrowia włączy się oczywiście świetlica i biblioteka szkolna. Życzę wszystkim uczniom, nauczycielom  i rodzicom, aby podejmowane przez nas zadania zwiększyły wiedzę  i świadomość prozdrowotną, zaowocowały licznymi sukcesami małymi  i dużymi, nauczyły nas podejmować prawidłowe decyzje dotyczące własnego zdrowia.

opracowanie:
przewodnicząca „Zespołu ds. Promocji Zdrowia”
mgr Beata Pieńkowska